בקשות לתמיכת המועצה הדתית אריאל בשנת 2019 לעמותות בתי הכנסת בעיר אריאל הפועלים ללא כוונת רווח