שטר הרשאה למכירת חמץ תש"פ

אני החתום מטה עושה לשליח את הרבנות אריאל והמועצה הדתית אריאל, בהרשאה גמורה ו/או בא-כוחו למכור בשליחותי את כל מיני החמץ ותערובת החמץ וכו', ולהשכיר את כל מקומות החמץ וכו' המונח שם בשעה החמישית הזמנית ביום שישי בשבת הארבעה עשר בניסן דהאי שתא תש"פ כפי כל הפרטים המפורטים באר היטב בשטר החוזה הרבנות אריאל והמועצה הדתית אריאל המוכרת ו/או ב"כ ובין הקונה והשוכר הנוכרי המפורט בהחוזה הנ"ל.

 

ואני עושה אותו לשליח גמור בכל מיני יפוי-כח ובהסכם גמור על כל הפרטים המפורטים בחוזה ובקניין אגב סודר ע"י בא-כח הרבנות אריאל והמועצה הדתית אריאל , ואעפ"י שמן הדין שליחותי נגמרת ומתקיימת בדיבור פה לחוד, אני בא ליתר תוקף על החתום או נרשם ע"י שליח על הגיליון בתאריך מן ריש ירחא ד ניסן עד השעה הזמנית החמישית ביום ארבעה עשר בו שנת תש"פ פה אריאל.

ניתן לתרום ל"קמחא דפסחא" לחשבון המועצה הדתית אריאל
בנק:  אוצר החייל (14)
סניף אריאל:  343
חשבון:   11190
כל התרומות קודש עבור משפחות נצרכות

שטר המכירה

חתימתך הועברה בהצלחה ומכירת החמץ תבוצע כבקשתך, פסח שמח

מועצה דתית אריאל