דבר הרב הראשי

מועצה דתית אריאל - דבר הרב הראשי
משולחנו של הרב 3.png
משולחנו של הרב4.png
דבר הרב הראשי - קורונה - מועצה דתית אריאל
דבר הרב הראשי - קורונה - מועצה דתית אריאל

לומדים עם הרב אהרן בדיחי, באפליקציית ZOOM
09:15 דף יומי
13:15 מבזק ליקוטי מוהר"ן
19:00 הלכות פסח