בעלי תפקידים לשעבר

יוספינה לוי - מזכיר המועצה הדתית משנת 1982 ועד לפרישתה לגמלאות בשנת 2002

יוספינה לוי - מועצה דתית אריאל

חברי מועצה דתית בעבר. יושבים מימין: שלמה לוי, עמוס צוריאל, יעקב נחמני, שלמה שעיה. עומדים מימין: יוסף נחמני זצ''ל, להב טוב, שלמה שוהם.

חברי מועצה בעבר - מועצה דתית אריאל

ישיבת המועצה הדתית הנבחרת הראשונה ביום 22 בדצמבר 1988 עם הרב יחיאל לגאמי, שכיהן בתפקיד סמנכ''ל משרד הדתות.

ישיבת מועצה בעבר - מועצה דתית אריאל
  1. איציק נחום - סגן ויו"ר ועדת מנגנון וכח-אדם

  2. ראובן אשטמקר - גזבר ויו"ר ועדת תמיכות

  3. חיים סגל - יו"ר ועדת מורשת ישראל

  4. שי יונה - יו"ר ועדת הנחות וגמ"ח

  5. אריה גרין - יו"ר ועדת מכרזים

  6. אמירה ביטון - יו"ר ועדת מקוואות

הגאון הרב שלום צדוק שליט''א - רב העיר אריאל

הגאון הרב שלום צדוק שליט''א - רב העיר אריאל -