בעלי תפקידים

חברי המועצה הדתית

ביום ט' באדר א' תשע"ו, התקיימה ישיבה ראשונה של מליאת המועצה הדתית בהרכבה החדש

 1. עמוס צוריאל - יו"ר המועצה הדתית בעל סמכות הכרעה

 2. צבי בלייר - ממונה מורשה חתימה

 

עובדי המועצה הדתית

 1. חוה רוזמרין - בלנית ראשית ורשמת נישואין (מקווה שומרון - רובע א'), ימים א' ו ה' 

 2. רותם גולדשטיין - בלנית ערב שבת ומוצ"ש / חג (מקווה בית לחם - רובע ב')

 3. שרית מיכאלי - בלנית (מקווה שומרון - רובע א') ימים ד' וה'

 4. הרבנית איה פריאל - בלנית ערב שבת ומוצ"ש / חג (מקווה שומרון - רובע א')

 5. אריאלה לוי - מנקה מקווה בית לחם

 6. סיון ביטון - מזכירה

 7. ר' נתנאל שיינדל - מפקח כשרות

 8. ידידיה הנשקה - עובד תחזוקה ובלן במקווה

 9. אברהם אדרי - מנהל בתי העלמין

 10. טל צרפתי - מדריכת כלות

הגאון הרב אהרון בדיחי שליט''א - מ"מ רב העיר אריאל

מועצה דתית אריאל - דבר הרב הראשי

עמוס צוריאל - ממונה המועה''ד בעל סמכות הכרעה

עמוס צוריאל - יו"ר המועצה הדתית אריאל

אלי ארביב - ממונה המועה''ד מורשה חתימה

אלי ארביב - ממונה המועה''ד מורשה חתימה - מועצה דתית אריאל