בעלי תפקידים

חברי המועצה הדתית

ביום ט' באדר א' תשע"ו, התקיימה ישיבה ראשונה של מליאת המועצה הדתית בהרכבה החדש

 1. עמוס צוריאל - יו"ר המועצה הדתית

 2. איציק נחום - סגן ויו"ר ועדת מנגנון וכח-אדם

 3. ראובן אשטמקר - גזבר ויו"ר ועדת תמיכות

 4. חיים סגל - יו"ר ועדת מורשת ישראל

 5. שי יונה - יו"ר ועדת הנחות וגמ"ח

 6. אריה גרין - יו"ר ועדת מכרזים

 7. אמירה ביטון - יו"ר ועדת מקוואות

עובדי המועצה הדתית

 1. חוה רוזמרין - בלנית ראשית ומדריכת כלות (מקווה בית לחם - רובע ב')

 2. רותם גולדשטיין - בלנית ערב שבת ומוצ"ש / חג (מקווה בית לחם - רובע ב')

 3. שרה (אוולין) משאש - בלנית (מקווה שומרון - רובע א')

 4. הרבנית איה פריאל - בלנית ערב שבת ומוצ"ש / חג (מקווה שומרון - רובע א')

 5. סיון ביטון - מזכירה

 6. ר' נתנאל שיינדל - מפקח כשרות

 7. אילן דיין- עובד תחזוקה ובלן במקווה

 8. ציון אבירם- עובד בית העלמין

הגאון הרב שלום צדוק שליט''א - רב העיר אריאל

הגאון הרב שלום צדוק שליט''א - רב העיר אריאל -

עמוס צוריאל - ממונה המועה''ד בעל סמכות הכרעה

עמוס צוריאל - יו"ר המועצה הדתית אריאל

אלי ארביב - ממונה המועה''ד מורשה חתימה