הודעה לתקשורת 

הממשלה אישרה את המשך פעילות מקוואות הנשים 

בישיבת הממשלה שהסתיימה זה עתה העלה השר לשירותי דת הרב יצחק וקנין,

את נושא הפעלת המקוואות בימים הקרובים. 

הייתה תמימות דעים, לרבות מצד הגורמים המשפטיים,  שיש לאפשר פתיחה וגישה מלאה

 לציבור הטובלות, למקוואות בסמיכות האפשרית למקום מגוריהן.
כן תתאפשר גישה של הבלניות למקוואות ,שבהן הן עובדות, ללא כל מגבלה.

השר ביקש שההנחיה האמורה תרד לשטח וגורמי המשטרה והאחרים שאמונים על אכיפת מגבלות התנועה ,יהיו ערים להנחייה ויקפידו על ישומה"

אברהם רוזן
דובר המשרד לשירותי דת