פעילות בני עקיבא ביום הזיכרון בבית הקברות הישן -  אריאל ברקן