מבני דת.png

כבוד הרבנים, גבאי בתי הכנסת ומתפללים יקרים!

בהתאם להנחיות משרד הבריאות התפילה מותרת בחלל סגור במגבלות: 
* עד 50 מתפללים בחלל או 100 מתפללים בשני חללים נפרדים. 
* שמירת מרחק של 2 מטר בין המתפללים.
* מינוי ממונה קורונה.
* רק בעלי תפקידים יגעו בתשמישי קדושה.
* כל אחד ישתמש בציוד האישי שלו בלבד.
* הקפדה על כללי ההגיינה.
* חבישת מסיכות .
* חיטוי כללי כולל כסאות ושולחנות.
אנא שימרו על כללי זהירות שנאמר " ונשמרתם לנפשותיכם".
ביחד נזכה בעז"ה להגדיל תורה ולהאדירה.
בברכת שבת שלום.

הרב אהרן בדיחי
מ"מ רב העיר אריאל. 

עמוס צוריאל 
ממונה המועצה הדתית.

מועצה דתית אריאל - הנחיות קורונה
מועצה דתית אריאל - הנחיות קורונה
מועצה דתית אריאל - הנחיות קורונה
מועצה דתית אריאל - הנחיות קורונה