מבני דת.png

כבוד הרבנים, גבאי בתי הכנסת ומתפללים יקרים!

בהתאם להנחיות משרד הבריאות התפילה מותרת בחלל סגור במגבלות: 
* עד 50 מתפללים בחלל או 100 מתפללים בשני חללים נפרדים. 
* שמירת מרחק של 2 מטר בין המתפללים.
* מינוי ממונה קורונה.
* רק בעלי תפקידים יגעו בתשמישי קדושה.
* כל אחד ישתמש בציוד האישי שלו בלבד.
* הקפדה על כללי ההגיינה.
* חבישת מסיכות .
* חיטוי כללי כולל כסאות ושולחנות.
אנא שימרו על כללי זהירות שנאמר " ונשמרתם לנפשותיכם".
ביחד נזכה בעז"ה להגדיל תורה ולהאדירה.
בברכת שבת שלום.

הרב אהרן בדיחי
מ"מ רב העיר אריאל. 

עמוס צוריאל 
ממונה המועצה הדתית.

מסיכות 1.png
מסיכות 1.png
מסיכות 1.png
מסיכות 2.png
סגירה מיידית.jpg
מועצה דתית אריאל - הנחיות קורונה
מועצה דתית אריאל - הנחיות קורונה
מועצה דתית אריאל - הנחיות קורונה
מועצה דתית אריאל - הנחיות קורונה
מועצה דתית אריאל - עידכוני קורונה
מועצה דתית אריאל - עידכוני קורונה
1.png
2.png
3.png