מכרז לאיוש משרת מנקה למקווה שומרון 5/2019

בלנית למקווה שומרון

מכרז לבלנית.png
מכרז למנקה.png