פדיון כפרות - מועצה דתית אריאל
מועצה דתית אריאל - ראש השנה 2020