נוהל קבלת כשרות

מ"מ רב העיר, הרב אהרן בדיחי שליט"א  -  052-2357200
ממונה המועצה הדתית, עמוס צוריאל  -  054-5691280
ממונה שני במועצה הדתית, צבי בלייר  -  050-2035329
מנהל מח' כשרות הרב גבריאל מעודה  -  050-4007700
מפקח כשרות ראשי, ר' נתנאל שיינדל  -  054-5691262
מפקח כשרות מהדרין, הרב רן-משה חדד  -  050-7000137