מחלקת כשרות

מ"מ רב העיר, הרב אהרן בדיחי שליט"א  -  052-2357200
מפקח כשרות ראשי, ר' נתנאל שיינדל  -  054-5691262