עבודות לבניית מודול קברי סנדהדרין (כוכים) לקבורה אזרחית/חלופית בבית העלמין באריאל

עבודות לבניית מודול קברי סנדהדרין (כוכים) לקבורה אזרחית/חלופית בבית העלמין באריאל  מועצה דתית אריאל