עבודות לבניית מבנה הספדים/בית הכנסת בבית העלמין המרכזי אריאל

הודעה על עדכון תנאי סף ושינוי מועדים במכרז

מכרז 10/2019 בניית בית הספדים/בית כנסת (ללא ארון קודש) בבית העלמין המרכזי אריאל - 

עבודות לבניית מבנה הספדים בבית הכנסת בבית העלמין המרכזי אריאל  מועצה דתית אריאל
עעבודות לבניית מבנה הספדים בבית הכנסת בבית העלמין המרכזי אריאל  מועצה דתית אריאל