מכרז לאיוש משרת מדריכת כלות מספר 5-2020

 מכרז לאיוש משרת מדריכת כלות מספר 5-2020 מועצה דתית אריאל