בית העלמין אריאל - האזרחי

הנגשה:

בית עלמין" אזרחי-חלופי" צמוד לבית העלמין "המרכזי אריאל" –

קיים שטח בין דונם וחצי עם 6 קברים בלבד

1. בשטח בית העלמין מתוכנן לקום מבנה בין 2 קומות עם יותר מ-700 קברים שכולם      יונגשו הנגשה מלאה .

2. במבנה מתוכננת מעלית ושירותי מונגשים לאנשים עם מוגבלות קשה

3. תוכניות החלקות החדשות הוכנו בליווי יועצת נגישות

4. בשטח נוסף מוקם בימים אלה מבנה הכולל 84 קברי "סנהדרין" (כוכים) המונגשים      הנגשה מלאה לאנשים עם מוגבלות קשה.

מועצה דתית אריאל - הדמיית בית העלמין
מועצה דתית אריאל - הדמיית בית העלמין
מועצה דתית אריאל - הדמיית בית העלמין
מועצה דתית אריאל - הדמיית בית העלמין
מועצה דתית אריאל - הדמיית בית העלמין

פיתוח של חלקות קבורה "אזרחית" + "יהודית" בבית העלמין באריאל

2
1
5
6
7
8
9
11
10
12
13
14
4
3
21
16
15