מכרז לאיוש 2 משרות בלנית מספר 10-2020 מקווה שומרון

2 בלניות מקווה שומרון.png