מכרז לאיוש עובד בית העלמין בברקן - מספר

2-2020

  מועצה דתית אריאל מכרז לאיוש עובד בית העלמין בברקן - מספר 2-2020