מכרז לאיוש משרת עובד אחזקה מספר 4-2020

 מ מועצה דתית אריאל מכרז לאיוש משרת עובד אחזקה מספר 4-2020