מכרז לאיוש משרת ממ בלנית במקווה שומרון מספר 7-2020

הארכה.png