מכרז לאיוש משרת ממ בלנית במקווה שומרון מספר 7-2020

תיקון מכרז מקווה שומרון.png