מכרז לאיוש משרת ממ בלנית במקווה בית לחם מספר 8-2020

ממ בלנית מקווה בית לחם 8 20.png