מכרז לאיוש משרת ממ בלנית במקווה בית לחם מספר 8-2020

הארכה.png