מכרז לאיוש מנהל בתי העלמין - מספר 3-2020

מכרז לאיוש מנהל בתי העלמין מועצה דתית אריאל