מכרז לאיוש משרת מנקה למקווה שומרון 5/2019

מכרז למנקה.png