מכרז לאיוש משרת עובד אחזקה ובלן 2/2019

מכרז לעובד אחזקה ובלן מועצה דתית אריאל