מכרז לאיוש משרת עובד בתי העלמין 1/2019

מכרז לעובד בתי העלמין מועצה דתית אריאל