מכרז לשיפוץ מקווה בית לחם 5/2019

שיפוץ מקווה בית לחם מועצה דתית אריאל

מכרז לשיפוץ מקווה שומרון 6/2019

מועצה דתית אריאל - מקווה בית לחם
מועצה דתית אריאל - מקווה בית לחם
מועצה דתית אריאל - מקווה בית לחם
מועצה דתית אריאל - מקווה בית לחם
מועצה דתית אריאל - מקווה בית לחם
מועצה דתית אריאל - מקווה בית לחם