כתב כמויות לקבלן עבור הצעות מחיר להתקנת מעקה ושער - בעיר אריאל גוש 5 חלקה א (1)

2.png

נא להגיש הצעת מחיר עד יום שישי 27/8/2021 שעה 12:00 באמצעות מייל או מסירה ידנית. יש לתאם טלפונית :  0545691280.
מייל:  modata1@smile.net.il
על הקבלן להתחייב להתחיל ביצוע ביום רביעי הבא ולסיים תוך שבוע ימים.
הערה:  ניתן להתקין מעקה ושער מיצרנים אחרים ובלבד שיהיו ש"ע לדגמים שבכתב הכמויות