מכרז לאיוש משרת עובד אחזקה מקוואות ועירובין מספר 12-2020

איש אחזקה מקוואות ועירובין.png