מכרז לאיוש משרת 2 בלניות ער"ש-מוצ"ש במקווה שומרון  11-2020 

מכרז ל2 בלניות מוצש וערב חג.png