תהליך רישום לקבורה

המועצה הדתית אריאל משתתפת בצער המשפחה. אנו מגישים בפניכם את המידע הנדרש במהלך תקופת האבל. על מנת לחסוך לכם עגמת נפש כדאי לקרוא את ההנחיות בעת פטירה בסבלנות ולבצע את כל השלבים על פי הנדרש. 

הנחיות בעת פטירה

פטירה בבית חולים:

יש לקבל רשיון קבורה במשרדי בית החולים.

פטירה בבית אבות:

יש לקבל מסמך – "הודעת פטירה" על-ידי רופא הנמצא בבית אבות (3 עותקים).

עם הודעת הפטירה יש לגשת ללשכת הבריאות המחוזית  ולהנפיק מסמך: "רשיון קבורה".

פטירה בבית:

יש להזמין אמבולנס מד"א.
רופא מוסמך מאשר את דבר הפטירה ומנפיק מסמך: "הודעת פטירה".

בפטירה בבית יש להמתין לניידת משטרה המוזמנת על-ידי מד"א.

לאחר בדיקת האירוע, מנפיקה המשטרה מסמך – "ויתור נתיחה".

פינוי הנפטר מהבית (בשעות הערב והלילה) – לאחר הגעת מד"א והמשטרה וסיום מסירת הדוחו"ת יש להזמין אמבולנס לפינוי הנפטר. 

יש לצרף המסמך של המשטרה כאשר ניגשים למשרד הבריאות להוצאת מסמך – "רשיון קבורה".

עם "רשיון הקבורה" יש לגשת למשרדי חברה קדישא על מנת לתאם את מועד הלויה וארגון כל ההכנות ללויה.

המשרד נמצא במשעול א 7,אריאל.

טלפון:  03-9366088.

בשעות הערב או במקרים דחופים ניתן לתאם מועד לוויה טלפוני עם מר עמוס צוריאל

בטלפון: 054-5691280.
גם בעת תיאום לויה טלפוני בשעות הערב יש להגיע למשרד בשעות הבוקר לשם הגשת מסמך "רשיון קבורה". (ללא רשיון קבורה לא ניתן לטפל בהליך הקבורה).

במידה וידוע למשפחה כי למנוח/ה נרכשה חלקת קבר מחיים, יש להודיע על-כך מיד בעת הזמנת הלויה, בכדי שחברה קדישא תתארגן עם חפירת הקבר שנרכש מחיים. במידה וקיימת מצבה על המקום שנרכש, הורדת המצבה באחריות המשפחה.

במידה והמשפחה מעוניינת לרכוש חלקת קבר גם עבור בן הזוג, יש להודיע על-כך בעת הזמנת הלויה. 

בתום ימי השבעה, יש להתארגן עם הזמנת המציבה לקראת טקס האזכרה במלאות 30 יום לפטירה.

כל יום הקבורה הינו ללא תשלום מאחר והמדינה מממנת זאת מלבד תכריכי פשתן.

תעריפים הקשורים לקבורה:

  • תכריכין רגילים ללא תשלום.

  • תכריכין מיוחדים מפשתן  עלות 300 ש"ח.

  • במידה וידוע... יש להצטייד בקבלות המעידות על רכישת חלקה בחיים.

  • הקמת מצבה- משפחת הנפטר תדאג שהקבלן יסדיר את התשלום עבור תשתית המצבה לפני הקמת המצבה.

  • רחיצה במקוואות- נשות המשפחה המעונינות להתרחץ במקוואות בתום השבעה, עלות הרחיצה לאישה 50 ₪ עד 250 ₪ למשפחה.