תושבים יקרים

במקרה של פטירה, אנא פנו למועצה הדתית

אל תפנו לאמבולנסים וגופים פרטיים הדבר יגרור הוצאות מיותרות!!