top of page

תושבים יקרים

במקרה של פטירה בבית, יש להתקשר לטלפון *0120  המשרד לשרותי דת, המרכז לפינוי הנפטר מהבית

או לפנות אלינו למועצה הדתית אריאל בטלפון 03-9366088 בשעות העבודה הרגילות, או לאברהם אדרי בטלפון 052-9438903

טלפונים נוספים: צבי ניכטבורג - חברה קדישא "קהילות ישראל" 050-5247314

עמוס צוריאל ממונה המועצה הדתית טלפון: 054-5691280

אל תפנו לאמבולנסים וגופים פרטיים הדבר יגרור הוצאות מיותרות!!

bottom of page